+ 48 724 657 585, + 48 797 802 707, +48 539 116 521 biuro@topwerken.pl

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 (dane zbierane bezpośrednio) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator Danych Osobowych

Topwerken Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie (kod pocztowy 62-510), przy ulicy Ludwika Hirszfelda 39,
NIP 6661775882, REGON 380187426, jest  Administratorem Twoich danych osobowych.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Funkcję i zadania Inspektora Ochrony Danych pełni Administrator Danych Osobowych.

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe znajdujące się na dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dodatkowe dane powierzone nam w dokumentach aplikacyjnych będziemy przetwarzać w celu administracyjno-biurowej obsługi procesów rekrutacyjnych (np. w celu kontaktu) pod warunkiem wyrażenia w tym zakresie odpowiedniej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 1. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez cały okres trwania procesu rekrutacyjnego, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych dane zawarte na dokumentach aplikacyjnych przetwarzać będziemy przez okres 1 roku, chyba że uzyskamy zgodę na ich aktualizację i dalsze ich przetwarzanie.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z postanowieniami RODO, przysługuje Ci:

 1. a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. d) prawo do przenoszenia danych;
 5. e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 6. f) prawo do wniesienia sprzeciwu

Powyższe prawa możesz zrealizować przysyłając listem poleconym odpowiednie oświadczenie na adres: 3M Consulting Marcin Sobierajski z siedzibą w Koninie (kod pocztowy 62-510), przy ulicy Ludwika Hirszfelda 39.

 

 1. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji. Nie podanie danych spowoduje brak możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym.

 1. Odbiorcy danych

Informujemy, iż do Twoich danych osobowych będą miały dostęp podmioty przetwarzające te dane w naszym imieniu w rozumieniu art. 28 RODO. Mogą to być podmioty związane z obsługą informatyczną  firmy, obsługą prawną lub finansową.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że w stosunku do Twoich danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz dane nie będą profilowane.

Zostańmy w kontakcie
Say Hello!

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania skontaktuj się z nami. Bardzo chętnie z Tobą porozmawiamy. Zadzwoń do nas lub napisz wiadomość. 

TopWerken

+ 48 724 657 585
+ 48 797 802 707
+48 539 116 521
biuro@topwerken.pl

8 + 9 =