+ 48 724 657 585, + 48 797 802 707, +48 539 116 521 biuro@topwerken.pl

AVG

AVG-INFORMATIECLAUSULE

Op grond van art. 13, lid 1 en 2 (direct verzamelde gegevens) van de Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 2016/679 van 27-04-2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (Europees Publicatieblad UE L 119, pag. 1) – hierna AVG − delen wij het volgende mee:

 1. Verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens

3M Consulting Marcin Sobierajski, statutair gevestigd te Konin (postcode 62-510), ulica Ludwika Hirszfelda 39, NIP 6661775882, REGON 380187426, is de verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens.

 1. Inspecteur bescherming persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke vervult de rol en taken van de inspecteur bescherming persoonsgegevens.

 1. Doelen en grondslag van gegevensverwerking

Wij zullen persoonsgegevens verwerken uit sollicitatiedocumenten in het wervingsproces, overeenkomstig de voorschriften uit het Arbeidswetboek (rechtsgrondslag art. 6, lid 1 onder c) AVG). Aanvullende gegevens uit sollicitatiedocumenten zullen worden verwerkt voor administratieve en kantoordoeleinden in het kader van wervingsprocessen (bijv. om contact op te kunnen nemen), mits hier toestemming voor is gegeven (grondslag: art. 6, lid 1 onder a) AVG).

 1. Bewaarperiode van gegevens

Wij zullen je persoonsgegevens verwerken gedurende het hele wervingsproces, echter niet langer dan 6 maanden. Als je akkoord gaat met de verwerking van gegevens in toekomstige wervingsprocessen, zullen wij de gegevens op sollicitatiedocumenten gedurende 1 jaar bewaren tenzij wij toestemming krijgen om deze bij te werken en langer te verwerken.

 1. Rechten van personen wier gegevens worden verwerkt

Uit hoofde van de AVG heb je de volgende rechten:

 1. a) recht op toegang tot persoonsgegevens en ontvangst van kopieën;
 2. b) recht op verbetering van persoonsgegevens;
 3. c) recht op het verwijderen van gegevens en beperken van de verwerking;
 4. d) recht om gegevens te transfereren;
 5. e) recht om een klacht in te dienen bij een toezichtsorgaan.
 6. f) recht op het indienen van bezwaar

De voornoemde rechten kunnen worden aangewend door een aangetekende brief met een verklaring te sturen naar adres: 3M Consulting Marcin Sobierajski, ulica Ludwika Hirszfelda 39, 62-510 Konin.

 

 1. Informatie over het verplicht verstrekken van persoonsgegevens

Het verstrekken van gegevens is een voorwaarde voor deelname aan het wervingsproces. Zonder gegevens te verstrekken kan er niet worden deelgenomen aan de sollicitatie.

 1. Ontvangers van gegevens

Wij delen mee je persoonsgegevens toegankelijk zullen zijn voor entiteiten die deze gegevens verwerken in onze naam, in de zin van art. 28 van de AVG. Dit kunnen entiteiten zijn op het gebied van IT-diensten, bepaalde bedrijven en juridische en financiële dienstverleners.

 1. Geautomatiseerd nemen van besluiten

Wij delen mee dat er geen geautomatiseerde besluiten worden genomen met betrekking tot je gegevens en dat deze niet zullen worden geprofileerd.

LATEN WE IN CONTACT BLIJVEN,
ZEG HALLO!

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen. We gaan graag met je in gesprek. Bel ons of schrijf een bericht. 

TopWerken

+ 48 724 657 585,
+ 48 797 802 707
biuro@topwerken.pl

1 + 8 =